+49 (0) 2392 507840 - office@wave-hawaii.com

Betingelser


Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som leverandør (CAVIDA GmbH) Luk via hjemmesiden www.zerofit.de. Medmindre andet er aftalt, modsiges inkluderingen af dine egne vilkår og betingelser.

(2) En forbruger i betydningen i de følgende regler er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, udøver deres uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Så snart det respektive produkt er lagt ud på vores hjemmeside, afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er specificeret i varebeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvssystemet som følger:
Varerne, der er beregnet til køb, placeres i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente "indkøbskurven" og foretage ændringer der til enhver tid.
Efter at have åbnet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle ordredata derefter igen på siden med ordreoversigten.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmetode, føres du enten til siden med ordreoversigten i vores onlinebutik, eller du bliver først omdirigeret til udbyderens hjemmeside af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det rigtige valg eller indtaste dine data der. Derefter omdirigeres du tilbage til vores onlinebutik på siden med ordreoversigter.

Før du afgiver ordren, har du muligheden her for at kontrollere alle detaljer igen, ændre dem (også via "tilbage" -funktionen i internetbrowseren) eller at annullere købet.
Ved at afgive ordren ved hjælp af knappen "Køb" erklærer du din juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine henvendelser for at udarbejde et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ordren og transmission af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret og især ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 ret til retention, Beholdelse af titel

(1) Du kan kun udøve en ret til retention, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2)  Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3)  Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er blevet afgjort fuldt ud. Pant eller sikkerhedsoverdragelse er ikke tilladt inden overdragelsen af ejerskabet af de reserverede varer.

b) Du kan videresælge varerne i den normale forretning. I dette tilfælde tildeler du os alle krav i det faktureringsbeløb, du påløber fra videresalget, vi accepterer opgaven. Du er yderligere autoriseret til at indsamle kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at opkræve kravet.

c) Når vi kombinerer og blander de reserverede varer, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem faktureringsværdien af de reserverede varer og de andre forarbejdede varer på behandlingstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettigede til på din anmodning, i det omfang den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet om at blive sikret med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der frigives, er vores ansvar.


§ 4 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader straks efter levering og at underrette os og transportøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du ikke gør det, har dette ingen indflydelse på dine lovbestemte garantikrav.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

en)  Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af varen, men ikke andre reklamer, offentlige kampagner og udsagn fra producenten.

b)  I tilfælde af mangler garanterer vi efter vores valg enten reparation eller efterfølgende levering. Hvis eliminering af manglen mislykkes, kan du enten anmode om en prisnedsættelse eller trække kontrakten tilbage. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter et mislykket andet forsøg, medmindre noget andet opstår, især på grund af varens art eller manglen eller andre omstændigheder. I tilfælde af reparationer behøver vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved forsendelse af varerne til et andet sted end udførelsesstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c)  Garantiperioden er et år fra leveringsdatoen. Forkortelsen af fristen gælder ikke:


- skyldigt forårsaget skade, der kan tilskrives os fra skade på liv, krop eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- så vidt vi bedragerisk har skjult manglen eller har givet en garanti for varens kvalitet;
- til ting, der er brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangelfuldhed
- I tilfælde af juridisk regres krav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 5 Valg af lov, udførelsessted, jurisdiktionssted

(1)  Tysk lov gælder. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun, for så vidt dette ikke fjerner beskyttelsen, der er ydet af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sædvanligt opholdssted (favorabelhedsprincip).

(2)  Opfyldelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os og jurisdiktionsstedet er vores hjemsted, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig offentlig fond. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt jurisdiktion i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller dit sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Bemyndigelsen til at anke til retten på et andet juridisk sted for jurisdiktion forbliver upåvirket.

(3)  Bestemmelserne i FN's salgslov gælder ikke udtrykkeligt.

_______________________________________________________________________________

 

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

CAVIDA GmbH
Gartenweg 32
58809 Neuenrade
Tyskland
Telefon: 02392507840
E-mail: info@cavida-sports.de


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform til udenretslig onlinetvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om kontraktens dannelse

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne om "indgåelse af kontrakten" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.)

3. Kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

3.1. Kontraktsprog er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Før ordren sendes via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Når vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de krævede oplysninger i henhold til fjernsalgskontrakter og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Ved anmodninger om tilbud uden for online-indkøbskurvsystemet modtager du alle kontraktoplysninger som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. Via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved produktet eller tjenesten

De væsentlige egenskaber ved varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmetoder

5.1. Priserne i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle afgifter.

5.2. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan hentes via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og bæres af dig desuden, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. Hvis leveringen foretages til lande uden for EU, kan vi pådrage os yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (kreditinstitutters overførsels- eller valutakursgebyrer) båret af dig. 

5.4. Eventuelle omkostninger til overførsel af penge (overførsels- eller valutakursgebyrer for kreditinstitutterne) afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen foretages til et EU-land, men betalingen er initieret uden for Den Europæiske Union.

5.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores websted eller i det respektive tilbud.

5.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt straks til betaling.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. For så vidt som du er forbruger, er det reguleret ved lov, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den vare, der sælges under forsendelsen, kun overføres til dig, når varerne overdrages, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på egen risiko.

7. Lovbestemte garantirettigheder

Ansvaret for mangler er baseret på bestemmelsen "Garanti" i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger blev oprettet af advokater fra Händlerbund, der specialiserer sig i it-lovgivning og kontrolleres permanent for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. For mere information, se: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

sidste opdatering: 23.10.2019